PŁYN DO DEZYNFEKCJI

SIXTUS DESINFEKTION

Producent:
Kod produktu:  M2128
Pojemność:  1000 ml 
Cena detaliczna:   91,95 zł
     

Płyn do profesjonalnego higienicznego mycia rąk (EN 1499), a także do dezynfekcji przyrządów i powierzchni, certyfikowany przez Komisję Dezynfekcyjną Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM) i Stowarzyszenie Higieny Stosowanej (VAH),  o doskonałych właściwościach i nie duszącym, aromatycznym świeżym zapachu zapac

 • do profesjonalnego higienicznego mycia rąk.

 • posiada spektrum działania: grzybobójcze (w zakresie grzybów drożdżo-  podobnych), bakteriobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze, w tym również wobec wirusów HBH, HIV, HCV i Tbc.

 • wykazuje aktywne działanie biobójcze, skuteczny w walce z bakteriami gruźlicy.

• polecany do użycia w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych (posiada doskonałe właściwości myjące).   

• zalecany do dezynfekcji i mycia narzędzi i powierzchni oraz ciągów technologicznych. 

• w stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie.       

Zasady użycia preparatu: Ilość preparatu na nanoszone powierzchnie nie może przekraczać 50 ml/m². Całkowita nanoszona ilość w pomieszczeniu nie może przekraczać 100 ml/m² powierzchni pomieszczenia. Dezynfekcji nie wolno rozpoczynać gdy w pomieszczeniu znajdują się palne opary lub gazy (np. benzyna, eter). W przypadku gdy nie ma możliwości całkowitego wyłączenia napięcia, należy zadbać o dezynfekcje automatycznych wyłączników. Nagrzane powierzchnie poiwinny ostygnąć. W trakcie nanoszenia należy włączyć wentylacje (klimatyzacje) lub zadbać w inny sposób o odpowiednią wentylację.

Uwaga: nie stosować na powierzchniach ze szkła akrylowego (plexa) oraz lakierach nie odpornych na alkohol. Na powierzchniach delikatnych należy wcześniej zrobić próbę w mało widocznym miejscu. 

Dostępne opakowania: 500 ml i 1000 ml